Amazonin sademetsä palaa tällä hetkellä Brasiliassa ennätysvauhtia. Lähes kaikki alueen metsäpalot saavat alkunsa kun metsää poltetaan karjankasvatusta varten tai muusta ihmisen toiminnasta. Me emme voi vain katsoa sivusta tekemättä mitään. Lahjoitamme 10 % torstain 22.8. ja perjantain 23.8. aikana Flaman verkkokaupasta tai studiolta ostetuista myynneistä WWF Suomi -organisaatiolle sademetsien suojelutyöhön. Osta siis nyt syksyn tanssikorttisi, haluamasi syksyn workshopit tai tanssiryhmien kausimaksut ja edistät samalla sademetsien suojelua!

Maailman sademetsiä uhkaa ennennäkemätön metsäkato. Metsiä raivataan muun muassa öljypalmu-, soija-, ja puuplantaasien sekä karjalaitumien tieltä. Metsiä uhkaavat myös laittomat hakkuut, metsäpalot, infrastruktuurin kuten teiden rakentaminen ja kaivostoiminta. Metsien tuhoutuminen nopeuttaa ilmastonmuutosta, sillä metsät sitovat huomattavasti ilmastonmuutosta kiihdyttävää hiilidioksidia.

MITÄ WWF TEKEE? (Lähde: https://wwf.fi/uhat/metsakato/ )
• Suojelemme metsiä lisäämällä vastuullisen tuotannon osuutta, kehittämällä viljelymenetelmiä, vaikuttamalla kulutustottumuksiin ja perustamalla suojelualueita paikkoihin, joiden luontotyypit ovat erityisen haavoittuvia tai niissä elää uhanalaisia lajeja.

• Toimimme aktiivisesti vastuullisesta tuotannosta kertovien sertifikaattien (kuten metsätuotteiden FSC, palmuöljyn RSPO ja soijan RTRS) kehittämisessä ja kehitämme vastuullisia tuotantotapoja yhdessä yritysten kanssa. Innostamme yrityksiä siirtymään vastuullisesti tuotettuihin raaka-aineisiin ja tuotamme ajantasaista tietoa vastuuttomien tuotantomenetelmien haitallisuudesta ympäristölle. Suomessa toimivien yritysten vastuullisuus esimerkiksi palmuöljyyn liittyen on parantunut vuosi vuodelta yhteistyömme ansiosta.

• Vaikutamme kulutustottumuksiin Suomessa. Kampanjoimme kasvispainotteisen ruokavalion puolesta, sillä se on hyväksi paitsi ympäristölle myös terveydelle.

• Toimimme laittomia hakkuita ja laittomasti hakatulla puulla käytävää kauppaa vastaan omissa kenttähankkeissamme Himalajalla Nepalissa ja Bhutanissa, Borneollaja Afrikan itärannikolla. Lisäksi työskentelemme laitonta puukauppaa vastaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin.

• Kansainvälinen vastuullisen puukaupan verkosto (Global Forest and Trade Network eli GFTN) on WWF:n aloite laittomien hakkuiden ja metsien kestämättömän käytön hillitsemiseksi sekä arvokkaiden ja uhattujen metsien suojelemiseksi.

• Tuemme kehittyvissä maissa paikallisväestöä osallistavaa kylämetsätaloutta. Sillä taataan paitsi metsien kestävä käyttö, myös paikallisten oikeudet hyödyntää metsiä taloudellisesti. Autamme paikallisia myös muuttamaan arkipäivän käytäntöjä. Esimerkiksi uudenlaiset biokaasuliedet vähentävät painetta hakata metsiä polttopuuksi.

Naistenpäivää vietetään tämän viikon perjantaina. Lahjoitamme perjantain 8.3. tuotosta 10 % Naisten Pankille. Tämä koskee myös verkkokauppaostoja.

Mahdollisuus koulutukseen ei tavoita tasapuolisesti naisia ja tyttöjä maailmassa. Naistenpäivänä haluamme olla mukana varmistamassa, että koulutus kuuluu kaikille. Koulutus mahdollistaa ansiotyön, osallistumisen päätöksentekoon ja hyödyttää koko perhettä.

Naisten Pankki on vapaaehtoisyhteisö joka keskittyy kehittämään kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja toimeentuloa kestävällä tavalla. Lue lisää Naisten Pankin toiminnasta: https://www.naistenpankki.fi/