Lauantaina maaliskuun 2. päivä Flamassa tanssitaan upean Pauliina Latvan johdolla!

Luvassa on kolme 1,5 h pituista workshopia:
klo 11.00-12.30 Nykytanssi (avoin taso)
klo 12.45-14.15 Heels (avoin taso)
klo 14.30-16.00 Kehonhuolto/venyttely

1 workshopin hinta on 17 €.

Lunasta paikkasi tunneille ostamalla ne verkkokaupastamme:
Nykytanssi
Heels
Kehonhuolto

PAULIINA LATVA
Flaman tanssinopettaja Pauliina on monipuolinen ja vahva tanssija. Syksyn 2016 Pauliina vietti New Yorkissa itsenäisten tanssinopintojen parissa. Hän on myös fysioterapiaopiskelija sekä valmistunut Personal Traineriksi (2015, Etelä-Afrikka). Pauliinalla on laaja anatomian ja fysiologian tietämys, jota hän on täydentänyt myös erilaisilla kursseilla.

Tanssihistoriansa aikana Pauliina on ehtinyt treenata laaja-alaisesti eri lajeja kuten hiphopia, breakdancea, jazzia, show’ta, akrobatiaa ja salsaa. Nykytanssista on kuitenkin muodostunut hänelle tärkein tanssimuoto. Se on myös antanut tilaa ja ehdotuksia yhdistellä eri lajeja ennakkoluulottomasti.

Pauliina on tehnyt tanssijan töitä laajalla skaalalla ja esiintynyt niin Suomessa kuin ulkomailla (New York, Barcelona, Tukholma, Tallinna). Hän on tanssinut artistien taustatanssijana, esiintynyt musiikkivideoilla, tehnyt mainoskuvauksia ja tanssijana oopperassa. Pauliinan oma sooloteos DOES valittiin myös Generation2017-taidenäyttelyyn Amos Andersonin taidemuseoon. Vuonna 2017 Pauliina oli tanssitaiteilijana mukana kansainvälisessä taideprojektissa Italiassa.

Opettajana Pauliina on innostava ja kannustava. Hänen hyväntuulisilla tunneillaan näkyy monipuolinen tanssiosaaminen ja tyypillistä on lajirajojen ennakkoluuloton rikkominen. Tunneilla lattiatyöskentely sekä musikaalisuus ovat usein läsnä. ”Tärkein työni tanssinopettajana on motivoida oppilaitani kiinnostumaan oman kehon monipuolisuudesta ja sen luomista mahdollisuuksista.”

Lisätiedot ja kysymykset: info@flama.fi.

On Saturday, the 2nd of March, we will have three 1,5 hours long workshops instructed by Pauliina Latva:

11.00-12.30 Contemporary dance (open level)
12.45-14.15 Heels (open level)
14.30-16.00 Body maintenance/streching

Price of one workshop (90 min) is 17 euros.

Register for the classes by purchasing them from our webshop:
– Contemporary dance: https://flama.fi/tuote/pauliina-latvan-nykytanssi-workshop/
– Heels: https://flama.fi/tuote/pauliina-latvan-heels-workshop/
– Body maintenance/streching: https://flama.fi/tuote/pauliina-latvan-kehonhuolto-workshop/

PAULIINA LATVA

Pauliina is a versatile and strong dancer who has moved from Helsinki to Turku. Pauliina spent the fall 2016 in New York with her independent dance studies.

She is also a physiotherapy student and has graduated as a personal trainer (2015, South Africa). Pauliina has an extensive knowledge of anatomy and physiology, which she has also supplemented with various courses. During her dance history, she has been able to work extensively on various dance styles, such as hip hop, breakdance, jazz, show, acrobatics and salsa. However, contemporary dance has become her most important form of dancing. It has also given her room and suggestions to combine different dance styles in an unprejudiced way.

Pauliina has been working as a dancer on a wide scale, so she has been performing both in Finland and abroad (New York, Barcelona, Stockholm, Tallinn). She has danced as a background dancer for different artists, featured music videos, made commercials and dances in the opera. Pauliina’s own solo work DOES was also chosen for the Generation2017 art exhibition at the Amos Anderson Art Museum. Currently Pauliina is involved in an international art project in Italy.

As a dance teacher, Pauliina is inspiring and encouraging. Her dance classes are filled with versatile dance know-how and typically different dance styles are open-mindedly combined. Floorwork and musicality are constantly present in Pauliina’s classes. “My main job as a dance teacher is to motivate my students to become interested in the versatility of their own body and the opportunities it creates.”

 

More information about the workshops: info@flama.fi.