Barre and Ballet workshops at Dance Studio Flama

Schedule Saturday 23rd of February:
11.00-12.00 Adult Ballet, beginners
12.00-13.15 Barre, suitable for everyone
13.30-14.30 Adult Ballet, intermediate

Prices:
Barre (75 min): 15 €
Ballet (à 60 min): 12 €

Reserve your place for the classes at info@flama.fi.

When coming to the class, you need comfortable dance clothes and socks or other soft ballet shoes.

Adult Ballet:
During the adult ballet class, we go through classical ballet technique, practise ballet-specific expression and some choreographic phrases towards the end of the class. The classe cover barre exercises, centre practice and free routines. Ballet develops internal abdominal muscles and improves balance, coordination and posture. In addition, the expressive ability of the body will gain new dimensions. The adult ballet class creates a common space in which we can, at a gentle pace, combine practice and fun. Relaxed, cheerful and bright dancing, but still keeping the main focus.

Barre:
Barre class is a hybrid workout class – combining ballet-inspired moves with elements of Pilates, dance, yoga and strength training. Barre workouts are intensely focused on improving core strength, developing the stabilizing muscles of the shoulder and hip girdles, and enhancing flexibility.

You don’t need any dance experience for this class.

Ida Martikainen:

Ida is a present and gentle dance instructor who loves bodily expression. She has completed Basic Education in the Art of Dance between 2004–2013, majoring in classical ballet and having contemporary dance, jazz dance and repertoire dance as her minors. In addition, she has been involved in several dance projects both as a dancer and as a choreographer.

According to Ida, dancing is a journey to one’s own body and in the way to attach to a common space. She thinks that the most important element of the dance class is to stay present in the same place and time: the momentary synchronization and the common sense of the bodies. Through her teaching, Ida wants to get the dancers to feel their bodies powerful and bright.

Barre & baletti -tiiviskurssi Tanssistudio Flamassa lauantaina 23. helmikuuta!

Aikataulu la 23.2.2019
klo 11.00-12.00 Aikuisbaletti, alkeet
klo 12.00-13.15 Barre, sopii kaikille
klo 13.30-14.30 Aikuisbaletti, keskitaso

Kurssin opettajana toimii Ida Martikainen.

Hinnat:
Barre (75 min): 15 €
Baletti (à 60 min): 12 €

Ilmoittaudu tunneille lähettämällä sähköpostia: info@flama.fi.

Yllesi tarvitset mukavat tanssi/liikuntavaatteet ja jalkoihisi sukat tai harjoitteluun tarkoitetut pehmeät balettitossut.

Barre

Barressa yhdistyy balettitangolla tehdyt harjoitteet sekä pilatesmainen harjoittelu. Barre-harjoittelu vahvistaa koko kehoa ja parantaa ryhtiä. Tunti ei vaadi osallistujilta aiempaa tanssikokemusta, se sopii ihan kaikille. Tällä tunnilla ei tehdä koreografiaa, vaan erilaisia useita toistoja sisältäviä liikesarjoja. Tunti koostuu mm. plié ja tendu-sarjoista ja balettitangolla eli barrella tehtävistä liikkeistä.

Aikuisbaletti
Aikuisbalettitunnilla käydään läpi klassisen baletin tekniikkaa, harjoitellaan baletille ominaista ilmaisua, ja tunnin lopuksi tanssitaan lyhyt koreografia. Tunti rakentuu tangon äärellä tehtävien harjoitusten, keskilattiasarjojen ja liikkuvien sarjojen varaan. Baletti kehittää syviä lihaksia sekä parantaa tasapainoa, koordinaatiokykyä ja ryhtiä. Lisäksi kehollinen ilmaisutaito saa uusia ulottuvuuksia.

Aikuisbalettitunnilla luodaan yhteinen tila, jossa voimme lempeään tahtiin sekoittaa harjoittelua ja hulluttelua. Tanssitaan rennosti, sulokkaasti ja valoisasti, tositarkoitusta unohtamatta.

Ohjaaja: Ida Martikainen

Ida on läsnäoleva ja lempeä, kehollista ilmaisua rakastava baletin ohjaaja. Ida on suorittanut taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän Jyväskylän Tanssiopistossa vuosina 2004-2013 pääaineenaan klassinen baletti ja sivuaineinaan nykytanssi, jazztanssi sekä repertuaari. Hän on lisäksi ollut mukana lukuisissa tanssiteoksissa sekä tanssijana että koreografina.

Idalle tanssi merkitsee omaan kehoon sukeltamista, ja sitä kautta jaettuun tilaan kiinnittymistä. Tanssitunnin tärkeimpänä elementtinä hän pitää huomiota samassa paikassa ja ajassa olemisesta: kehojen hetkittäistä synkronisaatiota ja tajua kehollisuuden yhteisestä kokemisesta. Opetuksensa myötä Ida haluaa saada tanssijat kokemaan kehonsa voimakkaiksi ja valoisiksi.